Contact Us


အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး
ရုံးအမှတ်(၅၆)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
Ph-01-8103347

ရုံးခွဲများ

ရန်ကုန်ရုံးခွဲ

အမှတ်-၆၂(က)၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကူဝိတ်သံရုံးအနီး
ရန်ကုန်မြို့
Ph-01-532607, 01-532608

မန္တလေးရုံးခွဲ

တမ္ပဝတီရပ်ကွက်၊
ဗာဂျီးနီးယားဆေးလုပ်ငန်းစက်ရုံဝန်း၊
မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
Ph-02-4056079

တောင်ကြီးရုံးခွဲ

သစ်တောရပ်ကွက်၊
တောင်ကြီးမြို့နယ်၊
ရှမ်းပြည်နယ်
Ph-081-2132274,
081-2132275

မော်လမြိုင်ရုံးခွဲ

ဈေးကြိုရပ်ကွက်၊
မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊
မွန်ပြည်နယ်
Ph-057-2027640,
057-2027869