ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဆက်သွယ်ရန်နေရာ

Anti-Corruption Commission

  • Address:
    Cluster (1), Sports' Village, Wunna Theikdi Ward, NayPyiTaw, Republic of the Union of Myanmar.
     
  • Telephone:
    + 95 67 810 334 7