လက်ခံတွေ့ဆုံမှု

1


UNDP မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNDP မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန်သံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန် Mr.Gregory Naarden ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန်သံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန် Mr.Gregory Naarden ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
တရားမျှတမှုလက်လှမ်းမီနိုင်ရေးအဖွဲ့ (A2JI-Access to Justice Initiative) မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညီညီအောင်နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
တရားမျှတမှုလက်လှမ်းမီနိုင်ရေးအဖွဲ့ (A2JI-Access to Justice Initiative) မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညီညီအောင်နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
United Nations Development Programme (UNDP) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ သမ္မတ၏အကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် Mr.Sidarto Danusubroto နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ သမ္မတ၏အကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် Mr.Sidarto Danusubroto နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန်သံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန် Mr.Joshua Charles Morris နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန်သံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန် Mr.Joshua Charles Morris နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းဇော်ဝင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာန၊ National Security and Diplomacy ဌာနမှ Mr.David M.Luna ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းဇော်ဝင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာန၊ National Security and Diplomacy ဌာနမှ Mr.David M.Luna ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.William Brownfield နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.William Brownfield နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
UNDP နှင့် UNITAR မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNDP နှင့် UNITAR မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Showing 76 to 90 of 100 (7 Pages)