လက်ခံတွေ့ဆုံမှု

1


UNDP မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNDP မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
MCRB  အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
MCRB အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ Office of Europe and Asia မှ နိုင်ငံခြားရေး အရာရှိ Ms.Regina Kang  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ Office of Europe and Asia မှ နိုင်ငံခြားရေး အရာရှိ Ms.Regina Kang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ FBI မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန်နိုင်ငံ FBI မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် က UNDP မှ Country Director အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် က UNDP မှ Country Director အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr.Raghavan Kuppuswamy အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr.Raghavan Kuppuswamy အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
UNDP မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
UNDP မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.Kristian Schmidt အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.Kristian Schmidt အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန်သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.Scot Marciel အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အမေရိကန်သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.Scot Marciel အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Bilateral Meeting of capacity building တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Bilateral Meeting of capacity building တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Coca-Cola, YOMA Strategic Holdings Ltd. နှင့် Telenor Myanmar တို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် Anti-Corruption Alliance အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Coca-Cola, YOMA Strategic Holdings Ltd. နှင့် Telenor Myanmar တို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် Anti-Corruption Alliance အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ နိုင်ငံတကာအကြံပေးအရာရှိ Mr.K Raghavan နှင့် တွေ့ဆုံ၍ Training Needs Assessment အတွက် လိုအပ်သော သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ နိုင်ငံတကာအကြံပေးအရာရှိ Mr.K Raghavan နှင့် တွေ့ဆုံ၍ Training Needs Assessment အတွက် လိုအပ်သော သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Showing 61 to 75 of 100 (7 Pages)