လက်ခံတွေ့ဆုံမှု

1


အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ရုရှားနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ရုရှားနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
 ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
 IMF Staff Visit Mission အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
IMF Staff Visit Mission အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
 နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
 UNDP မှ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNDP မှ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr. Raghavan Kuppuswamy အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr. Raghavan Kuppuswamy အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
 ICAC မှ ကော်မရှင်နာ Mr. Simon Peh Yun Lu နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ICAC မှ ကော်မရှင်နာ Mr. Simon Peh Yun Lu နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNDP မှ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNDP မှ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
 UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr. Raghavan Kuppuswamy အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr. Raghavan Kuppuswamy အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ရန်ကုန်မြို့ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Ms. Vanessa Chan နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
ရန်ကုန်မြို့ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Ms. Vanessa Chan နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
 UNDP မှ ကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNDP မှ ကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသားအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသားအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Showing 46 to 60 of 100 (7 Pages)