လက်ခံတွေ့ဆုံမှု

1


အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး  H.E. Mr.Wouter Jurgens နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Wouter Jurgens နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခြင်း
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခြင်း
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခြင်း
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အစိုးရစစ်ဆေးရေး ဌာန(Government Inspectorate of Vietnam -GIV)မှ ဒုတိယအကြီးအကဲ H.E. Mr.Dang Cong Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အစိုးရစစ်ဆေးရေး ဌာန(Government Inspectorate of Vietnam -GIV)မှ ဒုတိယအကြီးအကဲ H.E. Mr.Dang Cong Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဒုတိယအကြီးအကဲ H.E. Mr.Dang Cong Huan ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်ရှိ မြတ်တော်ဝင်ဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဒုတိယအကြီးအကဲ H.E. Mr.Dang Cong Huan ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်ရှိ မြတ်တော်ဝင်ဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အထက်တန်းအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Mr. Franklin De Vrieze နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အထက်တန်းအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Mr. Franklin De Vrieze နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အထက်တန်း အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Mr. Franklin De Vrieze နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အထက်တန်း အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Mr. Franklin De Vrieze နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်မြို့၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ H.E Mr. Lee Sang-hwa နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်မြို့၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ H.E Mr. Lee Sang-hwa နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
 မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Andaman Capital Partners မှ Mr. Kevin Murphy ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Andaman Capital Partners မှ Mr. Kevin Murphy ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရန်ကုန်မြို့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Steve Marshall နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရန်ကုန်မြို့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Steve Marshall နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Steve Marshall ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Steve Marshall ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (KPK) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (KPK) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ (KPK) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Laode Muhammad Syarif ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ (KPK) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Laode Muhammad Syarif ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Showing 16 to 30 of 100 (7 Pages)