Announcements

Announcements


အသိပေးတင်ပြခြင်း
အသိပေးတင်ပြခြင်း
အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
အများပြည်သူထံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ အသိပေးတင်ပြချက်
အများပြည်သူထံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ အသိပေးတင်ပြချက်
အသိပေးတင်ပြချက်
အသိပေးတင်ပြချက်
ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး၊ လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး၊ လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အသိပေးတင်ပြခြင်း
အသိပေးတင်ပြခြင်း
အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (၁ /၂၀၁၈)
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (၁ /၂၀၁၈)
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၁/၂၀၁၇) '' အဂတိလိုက်စားမှု တွန်းလှန်ဖို့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာမြှင့်တင်စို့'' စာတမ်းဖတ်ကြားဆွေးနွေးပွဲအတွက် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၁/၂၀၁၇) '' အဂတိလိုက်စားမှု တွန်းလှန်ဖို့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာမြှင့်တင်စို့'' စာတမ်းဖတ်ကြားဆွေးနွေးပွဲအတွက် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
-    Press Release on 18 September 2014
- Press Release on 18 September 2014
-    Press Release on 10 April 2014
- Press Release on 10 April 2014
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)