- အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့မှု

  • Mon, 5 February 2018

            မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာ လမ်းပြမြေပုံတစ်ရပ် ရေးဆွဲချမှတ်လျက် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမြို့သို့ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နေ့မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်းဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် လေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အပါ အဝင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်း(၉) ခုသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း  မြန်မာနိုင်ငံ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက် ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှု၊ ကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု၊ ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ ကို ရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းအခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု နှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

            လေ့လာရေးခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ ကော်မရှင်အနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး​လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ခြင်းများ၊ အသိပညာပေးခြင်းများ၊ ထိရောက်ခိုင်မာသည့် အဂတိလိုက် စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ခြင်းများ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးများကို ဦးစားပေးနယ်ပယ် များ ခွဲခြား၍ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပြီး ကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုရရှိစေရေး၊ ပြည်သူ၏ ထောက်ခံမှုရရှိရေးသည် သတင်း အချက်အလက် မှန်ကန်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်း တို့အပေါ်တွင် မူတည်နေပါသဖြင့် ပြည်သူသို့ မှန်ကန် သည့် သတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ရေးသည်လည်း အရေးကြီးကြောင်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် ကဏ္ဍများတွင်လည်း အဂတိလိုက်စားမှုများ ကင်းရှင်းအောင် အသိပညာပေး ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှုများသည် လူမှုစီးပွားဘဝကို ထိခိုက်သည်ဟု အသိ အမှတ်ပြုပြီး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများကို  ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက် ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းစသည့် အကျိုး ကျေးဇူးများ ရရှိပါသည်။