ကော်မရှင်ဝန်ထမ်းများ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများသို့ သွားရောက်ပို့ချမှု

  • Mon, 22 February 2016

၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်ဝန်ထမ်းများသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) မှ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ကာကွယ်တားဆီးရန်တို့အတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများသို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် တားဆီးကာကွယ်ရေးတို့အတွက် ဥပဒေရေးရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောမှုနှင့် ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား  အောက်ဖော်ပြ ပါအတိုင်း ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပါသည်-

စဉ်

အမည်

ရာထူး

သင်တန်းအမည်

သွားရောက်ပို့ချ

သည့်ရက်စွဲ

သင်တန်း

တည်နေရာ

မှတ်ချက်

 

 

 

ဦးထင်ကျော်

 

 

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

 

 

အရာထမ်းများလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)

 

 

၁၈-၁၂-၂၀၁၅

 

 

 

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေး နှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေဦးစီးမှူးရုံး

 

 

ဦးထင်ကျော်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

အရာထမ်းများလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)

၁၅-၁-၂၀၁၆

 

- ။ -

 

 

 

ဦးမောင်မောင်လှ

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

 

အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)

၂၉-၁-၂၀၁၆

 

- ။ -

 

 

 

ဒေါ်ခင်မော်ဝေ

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

 

အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)

၉-၂-၂၀၁၆

 

- ။ -

 

 

 

ဦးစိန်တင်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

 

အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃)

၂၂-၂-၂၀၁၆

 

- ။ -

 

 

 

 

ဦးသန့်ဇော်

 

 

ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

 

ခရိုင်ဦးစီးမှူး/ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃)

၂၀-၅-၂၀၁၆

 

 

- ။ -

 

 

 

 

ဦးအောင်ခန့်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

 

အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄)

၃-၆-၂၀၁၆

 

- ။ -

 

 

 

ဦးကောင်းဇော်သန့်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

 

အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)

၈-၇-၂၀၁၆

 

- ။ -

 

 

 

ဒေါ်သက်သက်ငွေ

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

 

အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)

၁၉-၈-၂၀၁၆

 

- ။ -

 

 

၁၀ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇) ၂၃-၉-၂၀၁၆ - ။ -  
၁၁ ဦးမောင်မောင်လှ ညွှန်ကြားရေးမှူး အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ - ။ -  
၁၂ ဒေါ်ခင်မော်ဝေ ညွှန်ကြားရေးမှူး အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉) ၇-၁၁-၂၀၁၆ - ။ -  
၁၃ ဦးအောင်ခန့် ညွှန်ကြားရေးမှူး ခရိုင်ဦးစီးမှူး/ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) ၉-၁၂-၂၀၁၆ - ။ -  
၁၄ ဦးစိန်တင် ညွှန်ကြားရေးမှူး အရာထမ်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ) လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၀) ၁၃-၁-၂၀၁၇ - ။ -  
၁၅ ဦးမောင်မောင်လှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Anti-Corruption Training for Civil Society သင်တန်း

၁၁-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၉-၂၀၁၇

ရန်ကုန်မြို့ UNODC
၁၆ ဒေါ်ခင်မော်ဝေ ညွှန်ကြားရေးမှူး Anti-Corruption Training for Civil Society သင်တန်း

၁၄-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၉-၂၀၁၇

မန္တလေးမြို့ UNODC
၁၇ ဦးမောင်မောင်လှ ညွှန်ကြားရေးမှူး နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် စေလွှတ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ၂၇-၉-၂၀၁၇ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖိြုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ  
၁၈ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း ၁၁-၇-၂၀၁၈ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)  
၁၉ ဒေါ်ခင်မိုးဆွေ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းကျောင်း

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈)

၁၅-၈-၂၀၁၈ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးပညာဖွံ့ဖြိုးမှုပညာသင်တန်းကျောင်း (မင်္ဂလာဒုံ)  
၂၀ ဦးလင််းဝေအောင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်း

၁-၁၀-၂၀၀၁၈မှ

၂-၁၀-၂၀၁၈
ရန်ကုန်မြို့ UNODC
၂၁ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်း

၄-၁၀-၂၀၁၈ မှ

-၁၀-၂၀၁၈

မန္တလေးမြို့ UNODC
၂၂

ဦးသန့်ဇော်

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းခန်းမ၊ ၁/၁၉  
၂၃ ဦးအေးမင်းသောင်း လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၈) ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးပညာဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းကျောင်း  
၂၄ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး

အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)

၁၁-၃-၂၀၁၉ မှ 

၁၅-၃-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)