အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

  • Tue, 7 June 2022

        အဂတိလိုက်စားခြင်း Corruption သည် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဂတိ လိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ခြင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပေးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုဟုဆိုရာတွင် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိလာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေး ခြင်းသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး လူငယ်တို့အား နိုင်ငံ့သားကောင်းများဖြစ်လာ‌စေရန် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးသည့် ပြည်သူ့နီတိပညာရပ်နှင့်လည်း ဆက်စပ်လျက် ရှိနေပါသည်။ 

        အဂတိလိုက်စားမှုမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ မည်သည့်အဂတိလိုက်စားမှုကိုမျှ လက်မခံသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီမှစ၍ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိမှသာ အဂတိကင်းစင်သော ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

    အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ လူငယ်များအား ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်မှုကို ကိုယ်ပိုင်အသိတရားဖြင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးစေခြင်း၊ အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာစေခြင်းအားဖြင့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးပြုသူများ၊ အသုံးဝင်သူများ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

      လူတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ခံယူထားသည့် လူမှုစံတန်ဖိုးများရှိပါသည်။ ထိုလူမှုတန်ဖိုးများကို တည်ဆောက်ရာ၌ မိမိတို့ မိသားစု၊ ကျောင်း၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မီဒီယာစသည့်အချက် များက လွှမ်းမိုးလျက်ရှိသော်လည်း ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ အား မှန်ကန်စွာချမှတ်နိုင်ပါက အဆိုပါလူမှုတန်ဖိုးများက အဂတိကင်းစင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှု များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိရမည့်အပြင် အခြားသူများအပေါ် သက်ရောက်မည့် အကျိုးဆက်များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူလတန်းအရွယ်မှစတင်ကာ ရိုးသား၍ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိသော အကျင့်စရိုက် ရှိရန်အတွက် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာပညာပေးမှု အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်စေခြင်း ဖြင့် စတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။


ကိုးကား - ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုမြှင့်တင်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ် အခြေခံပညာအလယ်တန်း ဆရာကိုင်စာအုပ်