ထိရောက်မှန်ကန်မှုရှိသည့် တိုင်ကြားစာများ ဖြစ်စေလို - အပိုင်း(၁)

  • Tue, 29 March 2022

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာဖြင့် ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက်နိုင်ရန်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းများ၊  လူကုန်ကူးမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု စသည်တို့ကို တားဆီးကာကွယ်ရန်၊ အရေးယူအပြစ်ပေးရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) ကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် အတည်ပြုဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ UNCAC ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေးကော်မရှင်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် အမိန့်အမှတ် (၁၉/၂၀၁၄)ဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ယခုလက်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို (၂၀-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ်ခံယူလျက် တားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟူသည့် နည်းလမ်း(၃)သွယ်ဖြင့် မှန်ကန်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အဆင့်ဆင့်ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျင့်ဝတ်များ

    ကော်မရှင်သည် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ဘက်လိုက်မှုမရှိ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိစေရန် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းကော်မတီ(၆)ရပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အဆင့်ဆင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားစာစိစစ်သုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ ကော်မရှင်သို့ရောက်ရှိလာသည့်တိုင်ကြားစာများကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ပုဒ်မ၂၁ နှင့် ကိုက်ညီပြီး ပုဒ်မ ၂၂ နှင့် ငြိစွန်းခြင်းမရှိသည့် တိုင်ကြားစာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဖြေရှင်းပေးရန်သင့်သည့်တိုင်ကြားစာများကို လွှဲပြောင်းရန်နှင့် တိုင်ကြားသူထံ အကြံပြုချက်နှင့်တကွ အကြောင်းပြန်ကြားရမည့် တိုင်ကြားစာများဟူ၍ စိစစ်ပြီး ကော်မရှင်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရပါသည်။ ကော်မရှင် အစည်းအဝေးက တိုင်ကြားမှုအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ဥပဒေနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်များအရ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် အတွက် အပြန်အလှန် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၁၇-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ဆောင်းပါးရှင် စိမ်းလန်းမြေ၏ “ထိရောက် မှန်ကန်မှုရှိသည့် တိုင်ကြားစာများ ဖြစ်စေလို” ဆောင်းပါးတို့မှ အခန်းဆက်ဖော်ပြချက်)