၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

  • Thu, 10 February 2022

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း