လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

  • Tue, 11 January 2022

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

နေပြည်တော်

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း  ၁၀    ရက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ     ၁၁     ရက်

၁။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ တန်း၊ ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး ရာထူး(၅၀)နေရာ အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများ လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

၂။ လျှောက်ထားသူများသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။

(ခ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ (B.C.Sc, B.C.Tech, B.A(Eng;)၊ B.A(IR), B.Com, LL.B ဘွဲ့ရရှိသူများနှင့် မဟာဘွဲ့ရရှိသူများအား ဦးစားပေး စဉ်းစားမည်ဖြစ်ပါသည်။)

(ဂ) အင်္ဂလိပ်စာ/ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဃ) ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် (၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

(င) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အသက် (၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ 

(စ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ဒေသမရွေးသွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဆ) ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဝန်ခံကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရမည်။

၃။ လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရမည်-

(က) လျှောက်ထားသူအမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

(ခ) မိဘအမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ ၎င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်နှင့်နေရပ်

(ဂ) မွေးနေ့သက္ကရာဇ်နှင့် အသက်

(ဃ) လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

(င) ပညာအရည်အချင်း၊ အောင်မြင်သည့်ခုနှစ်နှင့် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်း/ တက္ကသိုလ်

(စ ) ဆက်သွယ်ရန် နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်

(ဆ) အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ(အပြည့်အစုံ)

(ဇ ) ရေးဖြေစာမေးပွဲကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ စာမေးပွဲဝင်ကြေး ကျပ် ၁၀၀ဝိ(ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်တွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ ငွေစာရင်းအမှတ်၊ OA-012406 သို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နယ်မှလျှောက်ထားသူများသည် နီးစပ်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်များမှ တစ်ဆင့် ကော်မရှင်ရုံး၏ ငွေစာရင်းအမှတ်၊ OA-012406 သို့ ငွေလွှဲဖြင့်ပေးသွင်းပြီး ငွေလွှဲပြေစာ မူရင်းအား လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

၅။ လျှောက်လွှာပုံစံကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၅၆)၊ နေပြည်တော် နှင့် ကော်မရှင်ရုံးခွဲ(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီးနှင့် မော်လမြိုင်)တို့တွင် အခမဲ့ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 

၆။ အလုပ်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

(က) ဝင်ကြေးပေးသွင်းသည့် ချလန်မူရင်း/ငွေလွှဲပြေစာမူရင်း

(ခ) နှစ်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (၁" x ၁.၂၅") 

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

(ဃ) အသက်နှင့်ပညာအရည်အချင်းအတွက် အထောက်အထားမိတ္တူ

(ဘွဲ့လက်မှတ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း/အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်း၏ထောက်ခံစာ)

(င) ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြားမိတ္တူ

(စ) (၁)လအတွင်း ရရှိထားသော အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း၊ လိပ်စာဖော်ပြပါ ဒေသတွင် အမှန်နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံ ချက်မူရင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံ ချက်မူရင်း

(ဆ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ဆေးစစ်ချက် လက်မှတ်မူရင်း

(ဇ) အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပုံစံ(၆၆/၆)မိတ္တူ

(ဈ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုကြောင်း ထောက်ခံစာ(မူရင်း/မိတ္တူ)

၇။ လျှောက်လွှာများကို ၁၀-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၅၆)၊ နေပြည်တော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးခွဲ(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီးနှင့် မော်လမြိုင်)သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း အရောက် ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။ (သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန် ရောက်ရှိလာသော လျှောက်လွှာများ၊ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထား မပြည့်စုံသူများကို (လုံးဝ) ထည့်သွင်းလက်ခံ စဉ်းစားပေးမည် မဟုတ်ပါ။)

၈။ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတ မေးခွန်းလွှာတို့ပါဝင်သည့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို နေပြည်တော်တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး လာရောက်ဖြေဆိုသည့်အခါ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား၊ ဘွဲ့လက်မှတ်နှင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား မူရင်းတို့အား တစ်ပါတည်း တင်ပြရမည်။ ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၉။ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား(ခုံအမှတ်)ကို နေပြည်တော် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ(၃)ရက်အလိုတွင် စတင်ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်၍ ရုံးချိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ထုတ်ယူရမည်။

၁၀။ ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာလက်တွေ့ စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူ အမည်စာရင်းများကို အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၊ Website ဖြစ်သော www.accm.gov.mm ၊ ACC Myanmar Facebook Page နှင့် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် ကြေညာပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်များအား ထပ်မံကြေငြာသွားပါမည်။ 

၁၁။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နေပြည်တော်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ စီမံ ရေးရာဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၆၇-၈၁၀၃၄၈၇ သို့ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ (ရန်ကုန်)၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-၅၃၂၆၀၇ သို့ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ(မန္တလေး)၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၂-၄၀၅၆၀၇၉ သို့ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ(တောင်ကြီး)၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၈၁-၂၁၃၂၂၇၅၊ ၀၈၁-၂၁၃၂၂၇၆ သို့ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ(မော်လမြိုင်)၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၅၇-၂၀၂၇၈၆၉ သို့ဖြစ်စေ လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။