အမျိုးသားအဆင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာရေးဆွဲရေး ဉီးဆောင်ကော်မတီက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းကော်မတီတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိသူများကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

  • Thu, 22 October 2020