အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း

  • Tue, 23 June 2020

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်


        အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အနေဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အီးမေးလ်လိပ်စာ myanmaracc2014@gmail.com  အစား accm@accm.gov.mm အား ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။