အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ခြင်း

  • Fri, 19 October 2018

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အတွက် အခြေခံခိုင်မာသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခြေခံအချက်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။