အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

  • Sat, 20 October 2018