တိုင်ကြားစာများအပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု

 

၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၀--၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ ရောက်ရှိလာသော တိုင်ကြားစာများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

အကြောင်းအရာ

တိုင်ကြားစာ

(စောင်)

စုစုပေါင်း

(စောင်)

ရာခိုင်

နှုန်း

၁။

အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

 

၁၄၃၁၁

၉၁.၅ %

(က)

စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

၁၀၃

 

 

(၁)

အရေးယူဆောင်ရွက်သည့်တိုင်ကြားစာ

၆၃

 

 

(၂)

ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသည့် အထောက်အထား စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခြင်း မရှိသည့် တိုင်ကြားစာ

 

 

(၃)

အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးကိစ္စဖြစ်၍ ထပ်မံ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် တိုင်ကြားစာ

 

 

(၄)

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ဆဲ

၃၁

 

 

( )

ကြိုတင်ထောက်လှမ်းစုံစမ်းခြင်း

၁၀၉

 

 

()

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း

၂၄၆၇

 

 

(၁)

ပြန်ကြားချက် တောင်းသည့် တိုင်ကြားစာ

၂၄၄၇

 

 

(၂)

ပြန်ကြားချက် တောင်းခံခြင်း မရှိသည့် တိုင်ကြားစာ

၂၀

 

 

()

ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ပြည်သူများထံ အကြံပြုပြန်ကြားခြင်း

၇၈၈၄

 

 

( င)

ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်မှုမရှိခြင်း

၃၇၄၇

 

 

(၁)

အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များထံ လိပ်မူ တိုင်ကြားခြင်း

 

 

(၂)

တရားရုံး ရင်ဆိုင်စစ်ဆေးဆဲကိစ္စအား တိုင်ကြားခြင်း

၂၄၇

 

 

(၃)

အရေးကြီးသော သက်သေခံချက် တစ်စုံတစ်ရာ ပါဝင်မှု မရှိခြင်း

၅၀၂

 

 

(၄)

အကြိမ်ကြိမ် တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးကြီးသော သက်သေခံချက် အသစ် ထပ်မံမပါရှိခြင်း

၄၂၆

 

 

(၅)

တိုင်ကြားသူအကြောင်းအရာ မပါသော ပစ်စာ

၁၇၅

 

 

(၆)

မိတ္တူပေးပို့သည့် တိုင်ကြားစာ

၂၁၇၀

 

 

(၇)

အကြောင်းပြန်ကြားချက် ရရှိပြီး တိုင်ကြားစာ

၁၁၈

 

 

(၈)

ဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းမီက ကိစ္စအား တိုင်ကြားခြင်း

၁၀၁

 

 

၂။

ဆောင်ရွက်ဆဲ

 

၁၃၃၅

. %

 

စုစုပေါင်း

 

၁၅၆၄၆