- မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အညွှန်းကိန်း

Published In: နောက်ဆုံးရသတင်း Created Date: 2017-01-25 Hits: 416

၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အညွှန်းကိန်းမှာ  ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၆ နိုင်ငံတွင် ရမှတ် ၂၈ မှတ်ဖြင့် အဆင့် ၁၃၆ ရရှိခဲ့သည်။

 

၂၀၁၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှုအညွှန်းကိန်း အခြေပြဇယား

 

စဥ်

ခုနှစ်

အညွှန်းကိန်းအဆင့်

နိုင်ငံပေါင်း

၂၀၁၀

၁၇၆

၁၇၈

၂၀၁၁

၁၈၀

၁၈၃

၂၀၁၂

၁၇၂

၁၇၆

၂၀၁၃

၁၅၇

၁၇၇

၂၀၁၄

၁၅၆

၁၇၅

၂၀၁၅

၁၄၇

၁၆၈

၂၀၁၆

၁၃၆

၁၇၆

 

အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ခုနှစ် CPI နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား

စဥ်

နိုင်ငံ

CPI  အဆင့်

၂၀၁၅ ခုနှစ်

၂၀၁၆ ခုနှစ်

စင်္ကာပူ

ဘရူနိုင်း

-

၄၁

မလေးရှား

၅၄

၅၆

အင်ဒိုနီးရှား

၈၈

၉၀

ဖိလစ်ပိုင်

၉၅

၁၀၁

ထိုင်း

၇၆

၁၀၁

ဗီယက်နမ်

၁၁၂

၁၁၃

လာအို

၁၃၉

၁၂၃

မြန်မာ

၁၄၇

၁၃၆

၁၀

ကမ္ဘောဒီးယား

၁၅၀

၁၅၆

 

 

 

Same In Category

Related Blogs By Tags