စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လူမှုဘဝ

  • Thu, 20 January 2022

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေသည် လူသားတို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းများကို ပျက်စီးပျောက်ဆုံးမှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အရာ ဖြစ်ပါသည်။ လူသားတို့အကျိုးအတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 

    စည်းမျဉ်းဆိုသည်မှာ လိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ပြီး၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အရာဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းဆိုသည်မှာ စနစ်တကျသတ်မှတ်ထားသော စီမံမှုတစ်ရပ် (သို့မဟုတ်) အမိန့်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းအမိန့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ စည်းကမ်းရှိခြင်းဆိုသည်မှာ (မိမိဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်) တာဝန်ကို သိရှိလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းရှိခြင်းသည် ဘဝအတွက် အရေးကြီးသောအရည်အချင်းဖြစ်ပြီး မိမိ၏အပြုအမူ၊ စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လူတို့သည် အသိတရားဖြင့် စည်းကမ်းလိုက်နာ နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်လာနိုင်သည်။ မပြုလုပ်သင့်သည့်အပြုအမူအမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်မိပါက မိမိအနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အခြားသူများအတွက်လည်းကောင်း အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝတွင်လည်း အိမ်တွင်အိမ်စည်းကမ်း၊ လမ်းတွင်လမ်းစည်းကမ်း၊ ကျောင်းတွင်ကျောင်းစည်းကမ်း၊ ကစားကွင်းများတွင်လည်း လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ စသည်တို့ကို စနစ်တကျသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရန်လိုပြီး၊ လေးစားလိုက်နာကြရန်လိုပါသည်။ လူတိုင်းသည် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဘဝလမ်းအရှည်ကြီးကို လျှောက်လှမ်းကြရာ၌ အခက်အခဲအတားအဆီး များစွာကို တွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတားအဆီးများကိုကျော်ဖြတ်ရန် ပညာနှင့်သတ္တိ လိုပါသည်။ အလားတူ အရေးပါသည့်အချက်မှာ ထိုလမ်းတစ်လျှောက်ရှိစည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာပါမှ လူ့ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် ပို၍ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါသည်။ 

ကိုးကား - ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုမြှင့်တင်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ် (အခြေခံပညာအလယ်တန်း) ဆရာကိုင်စာအုပ်