၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားများတွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သော ကော်မရှင်၏ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက် လက်ကမ်းစာစောင်

  • Wed, 18 December 2019

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားများတွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သော ကော်မရှင်၏ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက် လက်ကမ်းစာစောင်


တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားများတွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သော ကော်မရှင်၏ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်(၁-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ ထိ) လက်ကမ်းစာစောင်အား အများပြည်သူလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ/အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

မြန်မာ=>Download

အင်္ဂလိပ်=>Download