မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကော့ထင်းစံပြကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်

  • Sat, 14 July 2018

မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကော့ထင်းစံပြကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသက်တင် (ယခုတာဝန်မှရပ်စဲ)သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းက သောင်နုမြေကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ခြံမြေအကွက်များ ရိုက်၍ရောင်းစားပြီး ရရှိငွေများကို စာရင်းရှင်းလင်းရာ၌ အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ပြေစာအတုများတင်ပြခဲ့ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်ကြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဦးမြင့်လွင်သည် ဦးသက်တင်က သောင်နုမြေ အကွက်ရိုက်ရောင်းချရရှိ ငွေများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းပြီး ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းတင်ပြရာတွင် ပြေစာစာရင်းများကို မမှန်မကန်ပြု လုပ်ခဲ့သဖြင့် ဦးသက်တင်၏ အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ် ပေါက်သဖြင့် ဦးသက်တင်အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ အရလည်းကောင်း၊ ဦးမြင့်လွင်အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆/၆၃ အရလည်းကောင်း မွန်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်သို့ ကော်မရှင်မှ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့ပါသည်။

အမှုများကို မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်မှ လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ရာ တရားခံ ဦးသက်တင်နှင့် ဦးမြင့်လွင်တို့ သည် စွဲဆိုထားသည့်ပြစ်မှုများကို ကျူးလွန်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် ဦးသက်တင်ကို အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ အရ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်၊ ဦးမြင့်လွင်ကို အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆/၆၃ အရ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် အသီးသီးကျခံရန် မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်က ၁၃-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။