၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ပါဝင်သော ဦးဟန်ညွန့် (ဥပဒေ)၏ သတင်းဆောင်းပါး

  • Thu, 28 December 2017

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး

အဂတိလိုက်စားမှုဆိုသည်မှာ

အဂတိလိုက်စားမှုဆိုသည်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူက ရာထူးတာဝန်ကိုအလွဲသုံးစားပြု၍ တစ်စုံ တစ်ရာကိုပြုလုပ်ရန်၊ ဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ဥပဒေ နှင့်အညီ ရထိုက်သောအခွင့်အရေးပေးရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သောအခွင့်အရေးကို မမှန်မကန်ပိတ်ပင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ 

သက်ဆိုင်သူထံမှတံစိုးလက်ဆောင်ကို မိမိအတွက်သော် လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးဦးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက်သော်လည်း ကောင်း၊ ပေးခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ ရယူရန်အားထုတ်ခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်း ကတိပြုခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်းအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ခြင်း ကိုဆိုသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃(က)

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သမိုင်းအကျဉ်း ကိုအောက်ပါအတိုင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်-

လွတ်လပ်ရေးမရမီ ဆောင်ရွက်မှုများ

၂၃-၁၂-၂၀၁၇ - ပြည်သူ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ခိုးယူခြင်းမှ ကာကွယ်သည့်ကော်မတ

                      (Civil supplies Thefts Preventive Committee)

                      -ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးကော်မတီ

                      (Public Property Protection Committee)

  • ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးရဲအဖွဲ့

(Public Property Protection Police-P-4)

အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

၁၈၆၁ ခုနှစ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း (၉)ပုဒ်မ ၁၆၁ မှ ၁၆၅ အထိတွင် ပါဝင်သည့်ပြဌာန်းချက်များ အရ အရေးယူဆောင်ရွက်ပါသည်။

လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ဆောင်ရွက်မှုများ

၁၉၄၈  - အဂတိလိုက်စားမှုတားမြစ်ရေးအက်ဥပဒေသီးခြားပြဌာန်းခဲ့ပြီး   ၄င်းဥပဒေတွင် ပုဒ်မ(၆) ခုပါရှိကာ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်(၄) ကြိမ်ထုတ်ပြန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဥပဒေပုဒ်မ ၄(၂) အရ ထောင်ဒဏ်(၇) နှစ်ချမှတ်နိုင်သည်။

ဥပဒေမူကြမ်း

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကို ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တတိယ အစည်းအဝေးက ၂၅-၇-၂၀၁၃ နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၃ ဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ကို ၇-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၇-၉-၂၀၁၃ တွင် စတင်အာဏာသက်ဝင်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပပျောက်ရေးကော်မရှင်ကို ကော်မရှင်ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးတို့ဖြင့် ၂၅-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပပျောက်ရေးကော်မရှင်အား ၄-၈-၂၀၁၄ နေ့တွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေးကော်မရှင်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်အမှတ် ၃၀/၂၀၁၇ ဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို  ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲအရ ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဉီးအောင်ကြည် ၊ အတွင်းရေးမှူးဦးစန်းဝင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦး စုစုပေါင်း ၁၂ ဦးဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်ပါ သည်။

ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။

(ခ)     သန့်ရှင်းသောအစိုးရနှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ထွန်းစေရန်။

(ဂ)     အများပြည်သူဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် တာဝန်ယူနိုင်မှုမြင့်မားတိုးတက်

          လာစေရန်။

(ဃ)    အဂတိလိုက်စားမှုများကြောင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံသားများ၏

          အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးများကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက်အကာအကွယ်ပေးရန်။

(င)     အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်သူများအား ထိရောက်စွာအရေးယူရန်။?

(စ)     တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများ၌ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးပြည်တွင်းပြည်ပ

          ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၄

ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)    ပဏာမစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကို လိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး အပ်ခြင်း၊ ယင်းအဖွဲ့များအားလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း

(ခ)     ဤဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ လုပ်ငန်း အဖွဲ့များကို လိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ  သတ်မှတ်ခြင်း လိုအပ်ပါက အဆိုပါလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် အဖွဲ့တစ်ခုခုကို ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ လွှဲအပ်တာဝန်ပေးခြင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ အား လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း

(ဂ)     စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ခန့်အပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အကြံပြုတင်ပြခြင်း

(ဃ)    အဂတိလိုက်စားမှုများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဏာမစိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တို့အား စုံစမ်းစစ်ဆေးစေပြီး တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို တင်ပြစေခြင်း

(င)     အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ တို့ထံတင်ပြခြင်း

(စ)     ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း ၊ ပေးရန်တာဝန် နှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်များ စာရင်းပြုစုတင်ပြရမည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသူ အမျိုးအစားနှင့် ရာထူးတာဝန်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

(ဆ)    လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူကတင်ပြသော ငွေကြေး ၊ပစ္စည်း ၊ပေးရန်တာဝန် နှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်များ မှန်ကန်မှုရှိ ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးစေခြင်း

(ဇ)     နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ တို့ထံ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ တင်ပြခြင်း

(ဈ)     အဂတိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးအတွက် အစိုးရဌာန၊အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရစီးပွားရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ စီမံချက်များရေးဆွဲရာတွင် အကြံဉာဏ် ပေးခြင်း

(ည)    အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်ဓါတ်ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရေးနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပပျောက်ရေးတို့တွင် ပြည်သူအများ ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် သင့်လျော်သောအစီအမံများ ချမှတ်၍ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဋ)     အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း များ၊ အစိုးရစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဌာန အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အရာထမ်း၊အမှုထမ်းများအား ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လိုအပ်ပါ က သက်ဆိုင်ရာ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခြင်း

(ဌ)     တိုင်ကြားစာများကို စိစစ်၍လက်ခံခြင်း၊ မမှန်မကန်တိုင်ကြားကြောင်း စီစစ်တွေ့ရှိသည့် တိုင်ကြားစာများကို ပယ်ချခြင်းနှင့် မမှန်မကန်တိုင်ကြားသူကိုဥပဒေအရ အရေးယူခြင်း

(ဍ)     အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆောက်အဦ၊နေရာတစ်ခုခုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း၊ရှာဖွေခြင်း၊သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း တို့ကို သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများအား တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း

(ဎ)     အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဏ)   နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဌ တို့ ကပေးအပ်သည့်အခြားတာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း

ဥပဒေပုဒ်မ -၁၆

လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ကော်မရှင်ဥပဒေပုဒ်မ- ၁၇(က)(ခ)(ဂ)(ဃ)(င)(စ)(ဆ) တို့အရ သက်သေခံပစ္စည်းများအပေါ် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ ဥပဒေအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အကူအညီများရယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သက်သေများကိစ္စ စသည်တို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းထားပေသည်။

ဥပဒေပြင်ဆင်ရန်လျာထားမှု

လက်တွေ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လိုအပ်ချက်၊ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍တည်ဆဲဥပဒေအား ပြင်ဆင်နိုင်ရန် လျာထားမှု၊ အကြံပြုချက်များကိုလည်း တင်ပြဆောင် ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

စေတနာ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထည်းဆောင်ရွက်၍မရ။ အများ ပြည်သူပါဝင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှသာ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မည်၊မုချဖြစ်ပေသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် ပြည်သူ့အသံ အစဉ်နာခံလျက် လေးနက်ခိုင်မာ သော ဇွဲမာန်ဖြင့် ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်သွားကြရမည်ဟု တွေးမိသော ကျွန်တော်၏ စေတနာအတွေးမျှသာပါ  -