နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား UNODC မှ Asset Declaration Consultant Dr.Tilman Hoppe ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က ၁၂-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၀:၃၀နာရီ မှ ၁၆:၀၀နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမ ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား YOMA Strategic Holdings Ltd. မှ Director ဒေါ်ဝင်းမင်းထွေး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က ၁၅-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၀:၀၀နာရီမှ ၁၀:၃၀ နာရီထိ မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးမှဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် UNODC မှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Mr.Raghavan Kuppuswamy တို့သည် ၁၉-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၃:၃၀နာရီ မှ ၁၇:၁၅နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

၁။      အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား UNODC မှ Asset Declaration Consultant Dr.Tilman Hoppe ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က ၁၂-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၀:၀၀နာရီ မှ ၁၀:၃၀နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

၂။         တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။