သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

မြို့နယ်တစ်ချို့တွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ အမည်ခံလျက် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများသည် ဤကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိသည့်အပြင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်လည်း အကျုံးဝင်မှု မရှိပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

နေပြည်တော် ဧပြီ ၉ ရက်

၁။      အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း များအပေါ် အမြင်သဘောထားအမျိုးမျိုးဖြင့် ကောက်ယူလျက် လူမှုမီဒီယာအချို့တွင် ရေးသားထောက်ပြ ခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းစွာ  သိမြင်စေရန်အတွက် အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

၂။       အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ရိုသေလေးစားသောအားဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့်ကိစ္စများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် တိုင်ကြားစာများအပေါ် သတင်းထုတ်ပြန်လေ့မရှိသော်လည်း အများပြည်သူ သိသင့်သိထိုက်သည်များကို သိရှိစေရန်အလို့ငှာ အချို့ကိစ္စများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် အကျိုးအကြောင်းနှင့်အညီ အကျဉ်းချုပ်၍ ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ရခြင်းများ ရှိပါသည်။   

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အတွက် အခြေခံခိုင်မာသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခြေခံအချက်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။